BEBEĞİN SUYUNUN FAZLA OLMASI (POLİHİDRAMNİYOS)

BEBEĞİN SUYUNUN FAZLA OLMASI (POLİHİDRAMNİYOS)
HİDRAMNİOS
Bebeğin amnion sıvısının fazla olması:
Polihidramnios veya hidramnios rahim içerisinde bebeğin içinde bulunduğu amnion sıvısının normalden fazla olmasıdır. Bütün gebeliklerin yaklaşık %1-2’sinde polihidramnios izlenir.
Tanısı amniyon sıvısının ultrasonda fazla izlenmesi ile konur.  Amniyotik sıvı indeksi (ASİ) yöntemi 4 kadran ölçüm toplamı 250 mm’den büyükse  veya en derin vertikal cep ölçümü 80 mm’den büyükse polihidramnios tanısı konur.

Normalde amniyotik sıvı volümü 16. haftada 200 ml, 28. haftada 1000 ml, 36. haftada 900 ml ve 40. haftada 800 ml civarındadır.

Suyun çok fazla olduğu durumlarda anne karında fazla büyüme ve gerginlik olur, hatta bu nedenle anne nefes almakta zorlanabilir, karnında rahatsızlık hisseder.

amnion sıvısı, oligohidramnios, polihidramnios
Resmi büyütmek için üzerine tıklayın

Nedenleri:
Polihidramnios vakalarının yaklaşık %50’si idiopatiktir, yani herhangi bir neden belirlenememektedir. Özellikle hafif polihidramnios vakalarnda bu oran daha yüksek iken şiddetli polihidramnios vakalarının çoğunluğunda etiyolojik neden saptanabilmektedir.
Polihidramniosa neden olabilen durumlar:
– Annede şeker hastalığı (pregestasyonel veya gestasyonel diyabet) olması
– Fetüsün yutmasını engelleyen anomaliler (özefagus atrezisi)
– Sindirim sistemi anomalileri, özofagus atrezisi (yemek borusunun oluşmaması)
– Merkezi sinir sistemi anomalileri, anensefali,
– Solunum yolu anomalileri
– Diyafragma hernisi (Özofagusa bası yapabilir)
– Doğumsal kalp hastalıkları
– Fetüste hidrops fetalis varlığı (İmmun veya non-immun)
– Rh immunizasyonu (kan uyuşmazlığı)
– Fetusa ait enfeksiyonlar (konjenital enfeksiyonlar)
– İkiz gebelik (ikizden ikize transfüzyon sendromu)
– Kromozomal anomaliler
– İskelet anomalileri
– Torasik anomaliler
– Myotonik distrofi vb. doğumsal kas hastalıkları
– Yüksek çıkımlı kardiyak yetmezlik
– Plasentada koryoanjioma
– Fetal anemi
– Sakrokoksigeal teratom
– Psödohipoaldosteronizm
– Fetal batter sendromu (hiperprostaglandin E sendromu)
– Fetal nefrojenik diabetes insipitus

Leave a Reply